vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 26, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5684 ra ngày 12/11/2008:
  Bình luận
Bầu cử đã qua rồi
Nguyễn Đạt Thịnh
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Mặt bà Obama như con beo cái!
BichLan 09:11:57 AM, Nov 12, 2008 -2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hai đứa bầu cho McCain sợ ông Obama cũng đúng thôi tiền của tụi Á Rập cho nhiều lắm làn chàn là ăn ḿn. Nh́n mặt bà Obama giống như con beo cái trông dữ bỏ mẹ gương mặt bà tướng ông Obama hy vọng sống thọ. Amen