vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 15, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5683 ra ngày 11/11/2008:
  Bình luận
Một cuộc bầu cử Tổng Thống lịch sử.
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tiếp tục chương tŕnh của người đi trước
BichLan 12:16:52 PM, Nov 12, 2008 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thời thế thế thời phải thế, ông Obama cũng chẳng là người xuất sắc ǵ làm nên lịch sử. Sau bức màn nhung mới là người toàn quyền lảnh đạo thế giới, những ǵ Obama lên tiếng ông bush đă làm rồi c̣n việc ông Obama được bầu làm tổng thống cũng phải tiếp tục chương tŕnh ông Bush thôi