vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 21, 2021
Kích thước font chữ:


Số 5680 ra ngày 06/11/2008:
  Tin Việt Nam
"TÔN GIÁO LÀ CÁI QUYỀN CỦA CON NGƯỜI"
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. tự do tôn giáo
bagàng 01:01:49 PM, Nov 11, 2008 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mỷ là nước thường hô hào tự do tôn giáo nhưng chính ở Mỷ lại thường xảy ra nhửng điều bất công nhất trên lỉnh vực nầy ....nếu Mỷ không thi hành được th́ làm sao trách cứ Việt Nam ?
Tin Việt Nam