vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 20, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5677 ra ngày 01/11/2008:
  Truyện ngắn
Những cái chum trên cánh đồng
Nguyễn Trung Dũng
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Giờ Count-down trên cánh đồng chum
Dung Dinh Tran15150 04:22:26 PM, Nov 03, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Lúc tôi đọc bài này của tác giả trên viết th́ chỉ c̣n khoảng độ mười mấy tiếng đồng hồ count-down cho giờ khai mạc chính thức của ngày 04 tháng 11 năm 2008, ngày phổ thông đầu phiếu của Cử tri toàn quốc có quyền tự do lựa chọn Vị Tân cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ cho dân bản xứ cũng như cho chính ḿnh khi ta đă chọn nơi này là quê hương thứ hai của ḿnh. Tôi tự hỏi ở câu truyện ngắn trên: " Những Cái Chum trên Cánh Đồng " có làm gợi lên trong trí nhớ... >>xem toàn bộ