vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5672 ra ngày 25/10/2008:
  Tin Việt Nam
Quan chức và chính quyền Cộng sản Việt Nam:HÃY CẨN THẬN, CÓ CHÓ DỮ
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Quả là đúng thế
Dung Dinh Tran15150 12:06:11 AM, Oct 27, 2008 -2 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
" Quả là đúng thế " như là một câu giản dị để tán thành ư kiến của tác giả bài viết trên...Nhưng chó dữ thường là chó bẹc - giê chẳng hạn được nuôi dưỡng bằng chế độ thực phẩm hẳn hoi chứ không ăn tạp như chó thường...
Tin Việt Nam