vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5672 ra ngày 25/10/2008:
  Truyện ngắn
Yêu đến ngàn năm
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Lối cũ
Pham20111 08:55:20 AM, Oct 26, 2008 0 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
ng anh ni c l: Cho vợ bơi trong Net một thời gian l c ấy sao lng việc cơm nước, gia tăng thm một bước nữa l m muội người tnh Ảo, bơi xa sẽ lạc lối về.
Thi th ta độc chiếm ci computer, đọc truyện tnh lng mạn để tối tối m vợ, mượn lời cc tiểu thuyết gia thủ thỉ bn tai nng cho nng tưởng thiệt l lời của ta. C vậy, sẽ được vợ lm mn ăn ngon cho ta được nhậu di di.
Trị v theo lối cũ, chắc ăn hơn .