vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 25, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5672 ra ngày 25/10/2008:
  Tin Hoa Kỳ
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Cộng trả tự do cho nhà đối lập Hồ Giai
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. nhân quyền
bagàng 09:37:52 AM, Oct 27, 2008 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Yêu cầu Mỷ làm gương tôn trọng nhân quyền bằng cách thả tù nhân ở Guantanamo trước để Trung Cộng bắt chước làm theo !
Tin Hoa Kỳ