vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 02, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5660 ra ngày 09/10/2008:
  Tin địa phương
Gần 5000 chữ ký đã hội đủ tiêu chuẩn cho một cuộc bãi nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn ra khỏi chức vụ nghị viên khu vực 7.
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
17. Ma le hăy nghe cho rơ lời của Ma !
Ngoc Nguyen21443 04:37:25 PM, Oct 14, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Níu cháu ngồi nơi dây ( nghe sao lễ phép quá ,lễ phép hồi sao ? vậy ? !) Níu cháu ngồi nơi dây ,mà qúy vị cảm thấy ( không cảm mà trúng dộc ,trúng băo tố ,trúng gió mạnh ,xin Ma le biến nhanh khỏi nhà City Hall ,cho CDTNCS dược sống yên ổn (,Amen,lạy Chúa tôi ,Ma le biến lẹ cho chúng tôi dược nhẹ nhàng .Nam Mô A Di Dà Phật ,Ma le di khuất cho CDTNCS chúng tôi dược tâm b́nh an làm ăn ) .
Lời nói của Ma le : Níu cháu ngồi nơi dây ,mà quư vị cảm thấy cháu làm không duợc ,cháu sẵn sàng không làm nữa ,cháu săn sàng không làm nữa ...SAO MA le dă nói rơ ràng mà giờ này Ma le cứ ngồi lỳ vậy hả ??? hả ??? hả ??? Ma le dầu óc có vấn dề ǵ dây ??? Ma le diên ??? Ma le khùng ??? Ma le mad hả ???
15. Nhung ten Vo^ lien bat si?
Khachquadg 10:31:32 AM, Oct 11, 2008 -2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
nhung ten vo liem ba^t si nhu Bagiabuon,Westminter,NN la nhung dua vo^ liem ba^t si? de^n cung do^, noi ra den dau bi thien ha da^p cho ca^m ho.ng ngay toi do' ma va^n lai nha?i, de^ lai duoc a^n ga^y nua~, tha^n la`m to^.i do(`i nhu va^y -
11. Bit miện g người nói thật c̣n tệ hơn VC
Michael Tran22034 08:14:05 PM, Oct 10, 2008 -9 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài tôi viết đánh giá thấp hả? Cám ơn nha, nói ngay nói thẳng nói đúng không thiêng vị ai hết, nói phải th́ đúng thôi đi ngược lại và bịt miệng người dám dóng lên tiếng nói thật th́ có ǵ hay hơn VC đâu ngược lại c̣n tệ hơn thằng VC nữa! Có dám để y lời nói tôi đâu vậy mà cũng gọi là dân chủ hán quá!
9. Giỏ nay Madison vẩn ngạo mạng
danchu10021581 09:41:48 AM, Oct 10, 2008 3 (7 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mấy cái petitions duọc dủ tiêu chuẩn mà giỏ này Madison vẩn con ngạo mạng . Mói dây Mercury News phỏng vấn ,Madison củng vẩn tiếp túc nói chỉ vi cái tên ma cô ta bị recall ...
Hinh nhủ Madison thật la mad rôi dó . Either là Madison ngu hay giả ṿ không biết . Chuyện xảy ra không phải just a name mà lá cái attitude của Madison dối vỏi cộng dồng nguỏi Việt ỏ dây .
Madison vẩn c̣n trong denial mà khi nguỏi nào mắc bệnh denial thi khó chủa , dến chết vẩn chủa biết minh làm lổi gi .
Hêt chổ nói !
5. tên áo dài khăn đóng lại ra chiêu
vinhdanh 06:54:19 AM, Oct 10, 2008 4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
tên áo dài khăn đóng hôm nay có nói về việc hơn 4775 chử kư được xác nhận tên adkđ nói chữ kư rất dể lấy nếu thuyết phục. trời ơi tên áo dài khăn đóng này coi thường cả luật của tiểu bang. coi thường cdvntncs. nếu ngẩm nghỉ câu tuyên bố này có ư nghỉ kỳ thị. nói như vậy tên này rỏ ràng là tên xôi thịt măt adkđ mị dân kính chào quí vị xin phiếu. câu tuyên bố này có tính cách kỳ thị quí vị ngẩm nghỉ th́ sẻ thấy. yêu cầu các vị nào thông hiểu luật lệ cho biết chúng ta cần tham khảo lawyer không để đem tên adkđ này ra toà v́ câu nói miệt thị này.
3. Re #1.
Mike Nguyen21736 04:09:03 AM, Oct 10, 2008 -1 (21 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ư kiến ḿnh đôi khi cũng có thể bị hơi...cực đoan,nên lâu lâu bị VNNB chơi cái t́nh..trắng xoá "để nhắc nhở",hơi đâu mà buồn,mà giận mà....ăn mận không chấm muối ớt,mà ăn ...xớt của nghị ma,mà đi...ra đi vào...cheer up my man.
Mấy tên cóc cắn,gà mổ,ong đánh,chó táp,mèo quàu,ao ḍi,tép riu,̣ng tong,lục chốt,cóc,nhái,ểnh ương tay sai của madison nghe tin 4775 chử kư hợp lệ bắt đầu chơi cái t́nh...đái vào cái bát madison rồi...
hỏng tin các bạn vào forum..."Băi nhiệm NV madison thành công ngoài sức tưởng tượng" mà xem nguyen nguyen,west..v..v.ư kiến ngă về phía bên..ḿnh rồi.Đồ cái thứ sớm đầu,tối đánh,xin bạn ảo cảnh giác,đừng cho điểm xanh mấy con ao ḍi này.
2. Nói đúng nên bị xoá có khác ǵ CSVN đâu!
Michael Tran22034 12:46:26 AM, Oct 10, 2008 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nói đúng tẩy nên bị xoá có khá hơng CSVN đâu?! Kéo nhau khen th́ cho là đúng c̣n nói để sửa sai th́ cho là sai bịt miệng tiếng nói ngay nói thật có hơn ǵ người CS đâu ở đây c̣n đầu óc nầy về VN lảnh đạo đất nước tội cho người VN quá!
1. 1. Đánh địch mà không biết địch là ngửi địt!
Michael Tran22034 10:57:29 PM, Oct 09, 2008 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợpBá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợp
Bá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợp
Bá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợp
Bá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợp
Bá bị xóa v́ ngôn ngữ không thích hợp
Tin địa phương