vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 03, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5658 ra ngày 07/10/2008:
  Tin quốc tế
Người Công giáo Pháp biểu tình trước sứ quán
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Nội công ngoại kích.việt cộng phen này chết chắc.
Mike Nguyen21736 04:52:22 AM, Oct 07, 2008 -2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Giáo dân từ Hà Nội đến Sài G̣n,Dân Oan nổi dậy khắp mọi nơi.Người Việt tự do trên toàn thế giới cầu nguyện hiệp thông với số lượng người tham dự khổng lồ...nay các dân tộc văn minh khác đồng t́nh ủng hộ,các đại sứ quán,lảnh sự quán ở ngoại quốc tới tấp gởi "báo cáo" về xin chóp bu cứu viện...(Mời các bạn vào http://Vietnamexodus.org/vne0508/index.php để "check it out")
Cái chế độ này đă đến lúc cáo chung rồi các bạn ơi ! Cứ theo t́nh h́nh này th́ trong nước sẽ vùng dậy trong nay mai.Xin các bạn chuẩn bị về nước lôi tượng cáo hồ đạp lên đầ và ị trên mặt nó...Xin Thượng Đế ban ơn cho Dân Tộc VN...Cúi xin Đức Thánh Cha Joan Phao Lồ Đệ Nhị ban tinh thần "CÁC CON ĐỪNG SỢ" cho các Đức Cha,Đức Ông trong HĐGMVN để các Ngài lảnh đạo toàn dân phá gông cùm cộng sản.
Tin quốc tế