vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 07, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5656 ra ngày 03/10/2008:
  Tin Việt Nam
“ CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM”
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
12. Re. # 10 Chậm tiêu!
Tran Tim21792 07:27:31 PM, Oct 04, 2008 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bịnh viện Từ Dũ Việt-Cộng vào cho rằng đó là từ Hán-Việt phản động nên phải đổi cho đúng ngay đơ cán cuốc tiếng Việt là "Xưởng Đẻ"!!! "Cả Vú..." mà bạn dịch là "Vú Mạnh..." Đúng là thầy chạy! Bạn ạ! Tiếng Việt rất thâm thúy. Tôi cũng ngang tầm với bạn, dân khoa học mà! Tiếng Việt đă chú giải mà bạn giả vờ không hiểu th́ dịch sang tiếng Mỹ chi cho mệt! Hay là tiếng Spanish nha? Amigo!
7. #6 Théc méc về "Cả Vú..."
Nguyen Ba Tinh21837 06:16:17 PM, Oct 04, 2008 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bạn Westminter théc méc về tại sao lại gọi là "Cả vú..." théc méc chi cho mệt! Ông bà gọi sao ḿnh gọi vậy! Được hôn? Không những GỌI mà c̣n VIẾT mới ác liệt chứ lị! Bạn ạ! Cả ở đây không phải nghĩa thứ tự như tôi là Anh Cả của bạn hay ngược lại. Cả ở đây có nghĩa về tính từ "Mạnh Mẽ" đỏn giản chỉ thế thôi! "Cả Vú Lấp Miệng Em" Nghĩa xa là nói về người (như bạn...hê...hê...)chuyên ăn nói (viết) hàm hồ, bậy bạ! Giản dị chỉ thế thôi! Thắc mắc chi cho Động Năo! See Ya!
5. #4 Ph́ Phụt...????
Tran Tim21792 02:23:40 PM, Oct 04, 2008 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Yêu cầu tác giả #4 trả lại vị trí cho người ta. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ! Đừng mạo danh người khác! Xin lổi quí vị trong diễn đàn tôi chỉ muốn vạch mặt những tên mang tên tuổi nguời khác làm chuyện(e)ruồi bu!
4. ph́ phụt ...tttt ...hhhh ....ơơơơơ...
Minh Tri20394 02:10:01 PM, Oct 04, 2008 -5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biết ngay mà, lấy cái nick Mai Chi là khối đứa nghĩ đến trái đào phinh phính ph́nh ph́nh, rồi suy bụng ta ra bụng người.
----
Hahaha.....chí lớn thinker lớn như con chí.
Nghĩ hoài nghĩ măi không hiểu tại sao chúng nó bảo 'hoang đàng' ph́ phụt thơ.
----
Trên đời này có cái ǵ "ph́ phụt"? Bờm giải nghĩa cho hoang đàng thinker hiểu thêm tí xíu. À, explain thêm chữ MC luôn nha.
----
TB: rặn và ph́ phụt khác nhau nhiều lắm đó cưng.
1. "luật báo chí 12.1989 "
Mike Nguyen21736 02:47:08 AM, Oct 04, 2008 -3 (9 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cái gọi là luật này chỉ để "mị" những người ngây thơ.Tác giả Xuân Bách than rằng "những lời bộc bạch ở đây c̣n nhiều giới hạn..." Thế mới biết những bậc anh hùng cái thế như Linh Mục Nguyễn Văn Lư,Lê Thị Công Nhân mới có được can đăm "bộc bạch không giới hạn" đồng nghĩa với tù đày.
Nếu tất că mọi người đều can đăm th́ việt cộng không có đủ nhà tù đâu bà con ơi!
Tin Việt Nam