vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 03, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5649 ra ngày 24/09/2008:
  Tin địa phương
Cảnh sát Richmond bài trừ nạn lái xe không bằng lái
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Các tệ nạn hầu hết từ đám di dân lậu Hispanic
daktran 01:33:34 AM, Sep 27, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Một số người cho rằng cảnh sát nên dành thời giờ điều tra các vụ sát nhân , đâm chém va ma túy ... Có ǵ đâu , chận xe , bắt và trục xuất hết đám dân lậu Hispanic là giảm tội phạm ngay . Đă là thân phận nhập lậu , không chịu nhẫn nại làm ăn , chỉ lo quậy phá, ma tuư , băng đảng . Vài tháng trước cũng là dân nhập lậu lái xe cán chết em học sinh ở San Jose chắc mọi người vẫn c̣n nhớ ? Mong rằng cảnh sát khắp nơi cũng làm như cảnh sát ở Richmond
Tin địa phương