vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 31, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5647 ra ngày 20/09/2008:
  Tạp ghi
Câu Chuyện Gián Điệp
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Vạch mặt Việt gian San Jose ne!
Michael Tran22034 05:43:48 PM, Sep 23, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nói chi Hà Nội làm ǵ, ở San Jose nè thiếu ǵ Việt gian đánh phá cộng đồng tỵ nạn CSVN. Đảng CSVN ngày nay họ có đầy đủ về moi mặt phương tiện cũng như kinh nghiệm về mặt tổ chức về mặt tài chánh về mặt những con người kể cả về mặt pháp lư ngoại giao t́nh báo để có thể thực hiện những chiến dịch t́nh báo rộng khắp thế giới không phải nhắm vào quyền lợi của Quốc Gia Việt Nam, mà ưu tiên duy nhất là để khống chế cộng... >>xem toàn bộ