vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5637 ra ngày 06/09/2008:
  Tin quốc tế
Tẩy Chay Việt Cộng Lê Công Phụng
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. nguyen-nguyen #2 Nói chuyện Ngu như Lợn mà vẫn luôn mở mồm
hung21844 11:40:44 AM, Sep 09, 2008 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
nguyen-nguyen #2 chắc là cái quái thai của cái xứ tự do này hay sao , mà ăn nói th́ thối như xác chết, ngôn từ th́ như con kên kên (ăn thịt chết) mà bày đặt vào cái diễn đàn này nói bô lô bô la... nghe thối nguyên cái CĐ này.
Xuống San Francisco Tổng lănh sự của CSVN xin cái giấy VISA về trong nước , rồi ra Hà Nội làm đơn lên bác "Người Vượn Nguyễn Minh Triết" của nhà ngươi xin cái giấy công chứng nhận Công dân VN để phục vụ các bác của nhà ngươi.
Tin quốc tế