vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5637 ra ngày 06/09/2008:
  Tin quốc tế
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ai dạy ai????
kennytrinh 11:51:09 AM, Sep 08, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chắc l ci đm dn Trung quốc ăn cm l hay sao m khng nhớ lại Việt nam đ dạy giặc Tu thế no rồi?Đ bao nhiu lần Tu bang xm lăng Việt nam nhưng rồi kết quả th thế no,cũng m đầu mu chạy trối chết,ng cha n cn vứt quần o để chạy th ci đm con chu Tu Cộng ny lm được ci g,c ci miệng h doạ con nt th được chứ đụng đến Việt nam th c m chết rồi m vẫn khng biết tại sao chết nữa đ.
Tin quốc tế