vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 27, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5634 ra ngày 01/09/2008:
  Tin địa phương
Hình ảnh của buổi cầu nguyện của GX Elizabeth , Milpitas cho Giáo Xứ Thái Hà , Hà Nội
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Hướng về GX Thái Hà.
QuangTVu 05:37:22 PM, Sep 02, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ước ǵ Giáo Xứ và các cộng đoàn công giáo Việt Nam San Jose và khắp mọi nơi có những buổi "Thắp Nến Cầu Nguyện" công khai như cộng đoàn Công Giáo" Giáo Xứ Elizabeth Milpitas th́ giáo dân Giáo Xứ Thái Hà được ấm ḷng biết mấy!
Lạy Chuá, xin cho mọi thành phần dân Chúa biết động ḷng cảm xúc trước nổi thương khó mà giáo dân Thái Hà đang gánh chịu v́ sự đàn áp dả man, khốc liệt của bạo quyền cộng sản để cùng nhau đứng dậy, hướng về Thái Hà, bày tỏ t́nh liên đới và hiệp thông cầu nguyện th́ hy vọng b́nh an và công lư sẽ sớm đến với Giáo Xứ Thái Hà thân yêu của chúng ta.
Tin địa phương