vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5613 ra ngày 02/08/2008:
  Tin địa phương
Ghi Danh Tranh Cử Các Chức Vụ Dân Cử Địa Phương
Nguyễn Lân
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bọn Bát nháo đang quậy phá tại quận Cam
ty nan 12:28:08 PM, Aug 07, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sắp tới kỳ bầu cử toàn quốc và điạ phương quận Cam, Thấp thoáng thấy xuất hiện bọn Bát Nháo trong đám Thất nhơn bang , Đám bát nháo Nguyễn phương Hùng ( đại úy gỉa ) bắt đầu chiếm đài , đâm sau lưng chiến sỷ , bạn thân ...Lên đài Tung hứng và cổ vỏ cho bọn Mafia , Bát Nháo , Việt gian hàng đêm trên các đài mà chúng vừa chiến được bằng Dollars và quyền lực.
Tháng 11/08 chúng sẻ sáng mắt khi các cử tri quận Cam trả lời và tỏ thái độ trong lá phiếu...chờ xem ...
Tin địa phương