vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5609 ra ngày 29/07/2008:
  Tin địa phương
Nhạc Hội Gây Quỹ Thương Phế Binh QL VNCH , Nam Cali 3/8/08 lc 12:00PM
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. cm ơn chiến sĩ
nam sau bay 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 -5 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
ti c ti tiền
cứ bỏ vo đy
ủng hộ ủng hộ
cc anh đang đi

nhưng m ni nhỏ
ti cn đi hơn

cứ bỏ tiền vo đy Diễm xi dm cho
1. Cm ỏn tt cả chiến sỉ VNCH
danchu10021581 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 0 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Long chn trọng nhất ti gủi tất cả nhủng chiến sỉ VNCH nhủng anh dả mất hay con sống . Gia dinh ti ghi ỏn nhủng hy sinh của cc anh .
Khng c cc anh bảo vệ min Nam thi chng ti khng c duọc ngay hm nay .
Nhủng chiến sỉ VNCH chng ti rất yu qu cc anh . Xin ỏn trn phu h cho tất cả cc anh , nguoi anh hung trong long chng ti .
Xin nhn 1 ci ci du cảm tạ .
Tin địa phương