vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5609 ra ngày 29/07/2008:
  Tin địa phương
Ứng cử viên McCain đến San Francisco
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. mc cain đến khnh thnh li đ s gn
nam sau bay 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 -7 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
ng ơi ng
sao ng khng đến
chiền nay thứ bảy
ti đy ti đy
tiền thầy bỏ ti
bỏ ti ci l bỏ ti
1.
Michael Tran22034 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
John McCain you got my vote. Muốn dẹp tan bọn khủng bố th chọn kỷ người tổng thống của Hoa Kỳ. John McCain l người ti chọn lm tổng thống từng l t binh csVN sẽ hiểu VC niều hơn, cha của ng từng lm lớn vng Thi bnh Dương biết con bị cầm t ở H Nội ng vẫn cho oanh tạc HN.

Cn về ng McCain cũng từng điểm mặt H Nội v ni với HN rằng người chiến thắng chiến tranh Việt Nam l Wrong Guy to win Việt Nam War!
Tin địa phương