vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5609 ra ngày 29/07/2008:
  Tin địa phương
Tâm thư về vấn đề banners
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. nam sau bay = westminter ?
hung21844 11:23:07 AM, Jul 30, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
nam sau bay ... chẳng ai khác là westminter (Bờm ngốc). Chỉ có Webmaster của VNNB mới biết tôi nói có đúng không ? cách nói chuyên Wesminter th́ ngu si, chuyên chỉ trích vô lối, lời văn th́ thô, bào chữa dại dột... Westminter có giả nhiều account trên diễn đàn này th́ "lời nào, người đó." ai cũng nhận ra cả.
5. nói y như ... nhà báo
nam sau bay 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
hành động hồ đồ,
mang cuộc đời lê thân làm nặng gánh xă hội mà cứ gáy như dế
tỉnh lại đi Diễm ơi
để coi dế gáy ra sao
4. ủng hộ LSF kiện city để trừng trị vỏ biền
goldsmith 11:19:48 AM, Aug 01, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
CHÍNH QUYỀN NẦY THẬT LÀ GỚM GHIẾT

chuyện lá phướng bàn qua bàn lại
cho ta thấy city vỏ biền
ép cọng đồng xô ngửa xô nghiêng
phủ nhận điều đầu tiên nghị quyết
cản lá phướng rải đều xanh biếc
trên Story phất phới niềm tin
cho đến khi luật sư mắng nhiết
mới giành lại những điều tiên quyết
hởi thận phận tỵ nạn người Việt
phải đứng lên sữa đổi chính quyền
3. Chung vui với SJ
Nghi Lâm21999 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cám ơn công khó của LSSF trong việc vận động cho lá phướn.

The job is well done.
Thanks a lot.
2. Chia vui về lá phướng được chấp thuận trải dài dọc đường Story
goldsmith 11:16:25 PM, Jul 30, 2008 4 (8 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Như vậy sự việc lá phướng cho thấy là thành phố cứ muốn chơi tṛ lừa dối ép cọng đồng tối đa cho đến khi không thể lừa dối được. Nếu không có sự can thiệp cũa luật sư th́ nguyện vọng lá phướng cũa chúng ta lại bị d́m bó chụm ở hai tụ đểm thôi. Bây giờ cái bí đă được gở ra cũng là nhờ sự năng nổ và làm việc có hiệu quả cũa LSF. Cám ơn qúy vị đă cán đáng được việc công trong lúc cũng phải lo chuyện riêng cho gia đ́nh. Thanks a lot.
Tin địa phương