vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5603 ra ngày 19/07/2008:
  Truyện ngắn
Tiếng khóc trong lòng
Phùng Nhân
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Qu hương đ mất từ thuở ta đi
Khải Nguyễn 12:10:53 PM, Jul 21, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Rời khỏi qu hương mới thấy yu qu hương nhiều hơn trước. Tnh Yu non nước thể hiện qua cả mn ăn như chai nước mắm, con ba kha, ci bnh trng cuộn khế chua chuối cht.....hồi cn ở trong nước th thấy những thứ ny tầm thường sao đu. Đọc bi ny thấy bi ngi tiếc nuối cho qu khứ.