vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 28, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5595 ra ngày 09/07/2008:
  Bình luận
Hôn nhân tật nguyền
Đỗ Thái Nhiên
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. cuộc chiến thầm lặng
LisaLe 07:17:24 AM, Jul 12, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
tuần lễ thứ mấy rồi, phải cố gắng ln khng th thua mất, mấy kẻ xấu n bảo recall sao m đ đẹt, chng ta quyết ln đường cng bc TNạc hnh qun
1. Do thai Nhien article is helpful but Title is not attractive
Hoang Quan 10:24:00 AM, Jul 13, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Do thai Nhien article consists of many true causes of Vietnam economic failures.Vietnam will not improve the public interest until basic freedom rights are observed, especially education without the Communist party member control, News paper free of Communist Government party member contro, Religious organization operating without Vietnamse Communist party control.
May God bless these Vietnamese Communist to learn to be less greedy and have good heart to serve the people!