vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5595 ra ngày 09/07/2008:
  Tin quốc tế
Iran bắt đầu tập trận với lời cảnh cáo Hoa Kỳ và Do Thái
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Trung đông
Le Van21998 12:23:18 PM, Jul 09, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ḷ lửa ở Trung đông luôn luôn là mối lo của Mỹ.
Cuộc tập trận của Iran xem chừng là một warning đối với Mỹ. Iraq, Iran....mấy ông anh em xứ ngàn lẻ một đêm này muốn ăn thua đủ với Mỹ sao.
Tin quốc tế