vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5595 ra ngày 09/07/2008:
  Tin địa phương
Gilroy xem xét tuần lễ làm việc bốn ngày
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Tuần lể làm việc 4 ngày
VuongngocYen21994 05:10:10 PM, Jul 09, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhiều tiểu bang trên đất Mỷ đã theo Châu Âu thay đổi cách làm việc 10 giờ/ngày, 4ngày/tuần. Cách làm việc nầy tiết kiệm xăng cho nhân viên và bớt ô nhiểm môi sinh. Nhưng khi áp dụng cho nhân viên làm ở Production hay Pilot Line, cần có 3 ca làm viêc liên tục mổi ngày thì hơi bất tiện, giờ giấc sẽ bị gối đầu, áp dụng cho nhân viên trực ca như Fireman, Operator ( trực điện thoại ) cũng khó sắp xếp ca làm việc, 1 ngày có 24 giờ chỉ chia chẳn cho 3 ca .

VNY
1. Làm việc 4 ngày
Nguyen Huy Quang21830 11:48:57 AM, Jul 09, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nghe tin làm việc bốn ngày/tuần, có lư quá. Tuy rằng làm 10 giờ/ngày th́ tôi cũng phê lắm.
Âu Châu đă tiến hành luật lao động này. Không biết nếu thực hiện ở Bắc Mỹ sẽ ra sao?
Có lẽ ngành 'restaurant' chắc sẽ bận rộn hơn. Kế đó là ngành du lịch.
Tin địa phương