vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 10, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5594 ra ngày 08/07/2008:
  Tin Hoa Kỳ
Chuyến bay của ứng cử viên Obama phải hạ cánh bất thường
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Taliban tới rồi!
Michael Tran22034 12:23:55 AM, Jul 17, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ti khng kỳ thị Mỹ đen hay Mỹ trắng. Nhưng nếu Obama đắc cử tổng thống ti sẽ đi xứ khc xin tỵ nạn bởi v Taliban đến nơi rồi chạy cho mau!
Tin Hoa Kỳ