vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5575 ra ngày 10/06/2008:
  Tin địa phương
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết giới thiệu tác phẩm Câu Chuyện Da Cam/Dioxin Việt Nam
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Dinh chính
xuan khe21627 06:50:10 PM, Jun 10, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
xin dinh chinh phần trưóc xin sửa lai là:
...di tản chiến thuật ngày 17 tháng 3 năm 1975 rút về tuyến Mỹ chánh..
xin cám ơn VNNB.
1. nhân chứng Dioxin
xuan khe21627 06:43:51 PM, Jun 10, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
từ đầu năm 1974 cho đến lúc di tản chiến thuật 17 tháng 7 75 tôi đóng chốt vùng cực bắc miền Nam (tuyến tay nam t́nh quang tri ) núi rừng bị thuốc khai quang cháy rụi, những thân gỗ chết mục chỉ cần lắc nhẹ là làm cũi nấu ăn. Tôi ăn uống bằng nước khe suối vùng này( những con khe như sông Nhùng,khe Trai chảy về sông Thạch Hăn) đơn vị tôi bị một chứng sốt rất kỳ lạ đau gần hết đơn vi,gây ra thiếu quân số trầm trọng . Tôi cũng không thoát chứng... >>xem toàn bộ
Tin địa phương