vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5574 ra ngày 07/06/2008:
  Truyện ngắn
Còn gỗ, món ăn đãi khách ở nhà Hà chưởng môn
Nguyễn Trung Dũng
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. Re:Dung Phan, Vương Ngoc Yen
Alex Huynh21663 07:56:04 AM, Jun 09, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ti đ̀ng-ý với lời ph-bình và nḥn-xét của Dung-Phan , các nhà thơ lớn ṃt thời của ǹn văn-học hai mìn gặp nhau chỉ có vịc nḥu với món khoái-kh̉u ṃc t̀n là d̉ thng-cảm nhau ! Các nhà thơ mìn Nam với t́m lòng cởi-mở thùn túy mún bàn lụn v̀ văn-chương. Nhưng kh̉ thay nhà văn mìn Bắc : Hửu-Loan lại mang trong lòng quá nhìu mặc-cảm gíng như những v́t thù trn lưng ngựa hoang. Ti cũng ĺy làm thú-vị khi c Ýn đem bản nhạc ǹy ra ví-von ! Nh́t là lời nhạc trong những cu cúi của địp-khúc nghe ŕt trít-lý.
5. Dinh chi'nh : nam 1916 chu khong phai 1016
TNạc21975 05:31:27 PM, Jun 07, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin dinh chinh nha` tho* Hu*~u Loan sinh ngay 2-4-1916 tu*'c na(m Bi'nh Thi`n.
xin cao lo^i cu`ng qui vi do^c gia?
4. Re : Con Go^~
TNạc21975 07:56:04 AM, Jun 09, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ta^'t ca? chu? nha^n va` thu*.c kha'ch trong d-a'm tie^.c "Con Go^~" dde^`u d-a~ sinh la^`m the^' ky?! To^i d-u*o*.c bie^'t tuo^? cu?a 3 cu. :
Hu*~u Loan tuo^?i con ro^`ng (1016), Cu. Ha` tuo^?i Mu`i (1919), Thanh Ta^m Tuye^`n tuo^?i Ty' (1936).
Cam o*n co^ Ye^'n dda~ cho nghe ba?n nha.c Ve^'t thu`.... ca? nha.c la^~n lo*`i thie^.t hay!
3. Nh văn trong nước " ti l một người khc"
dung phan21959 07:56:04 AM, Jun 09, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nh văn dưới chế độ cộng sản việt nam khng c cu trả lời của chnh họ về những sinh hoạt văn học trong nước v ngay cả những tc phẩm của mnh.Kể cả nh thơ Hũu Loan mấy chục năm sau đối diện lại bi thơ"Mu tm hoa sim" cứ ngỡ l của địch.Cho nn những nh thơ lớn một thời của nền văn học hai miền,gặp mặt khng c chuyện g lớn...chỉ c chuyện nhậu, v phải ni điều g thật của ring mnh, ch biết khen rượu ngon, thịt cầy bo.Cu chuyện văn chương khng xy ra giữa những nh văn "cổ thụ " của hai miền.Từ đ văn học Việt Nam trong nuớc đi xuống.V những người cầm bt, cũng như những tc phẩm lừng lẫy một thời của họ bị mất tn.
2. v́t-thù trn lưng ngựa hoang...
VuongngocYen21994 03:38:06 PM, Jun 07, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngọc-Ýn th́y bài nhạc ǹy đã dĩn-tả h́t ṇi-dung của bài vít trn !
Các bạn hảy b́m vào đ̉ nghe :
http://www.bennhac.com/#/song/13300/Vet-Thu-Tren-Lung-Ngua-Hoang

Ngọc-Ýn xin thn tặng các bạn,
Gọi là đ̉ khuy-khỏa bớt những căng-thẳng trong cục śng của tùn qua.
1. Giao lưu ?
lam truong phong21600 07:56:04 AM, Jun 09, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chừng no c "giao lưu" thật sự giừa những người người cầm bt CS v khng CS. Chắc sẽ xảy ra ở thế kỷ 22 ?