vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 02, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5560 ra ngày 17/05/2008:
  Truyện ngắn
Mùa hè dễ thương
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Buổi tao ngộ
Doan Nguyen21607 08:08:18 PM, May 19, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cu chuyện dễ thương như loại truyện của Tuổi Hoa (tm) của thời kỳ trước 1975. "Hữu Duyn thin l năng tương ngộ".
Hai nhn vật chnh tao ngộ diệu kỳ ở đoạn kết hay lắm.
Cm ơn tc giả đ lm sống lại những ngy đọc sch Tuổi Hoa.