vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5552 ra ngày 07/05/2008:
  Tin địa phương
Sinh viên SJSU biểu tình
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
7. Sáng kiến hay to Le Cam
Chillicothe Nguyen21457 01:33:58 PM, May 08, 2008 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin lổi Le Cam , không phăi tôi phản đối ư kiến anh đâu , Mad sẻ không bao giờ từ chức đâu , Mad từ chừc rồi lấy ǵ ăn ? chỉ có đến tiệm Lee gói bánh ḿ hay đến văn pḥng Củ Ngăi làm thư kư hoặc là đến nhà hàng dynaty chạy bàn mà thôi , apply đến mấy hăng lớn th́ thấy resume là không muốn mướn rồi nghị viên lương lẹo mướn vào cho mau sập tiệm sao .
6. CĐTNCS khỏi cần đến văn pḥng Mad Ngu ,
Ngoc Nguyen21443 03:10:15 AM, May 10, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mad Ngu này VÔ LIÊM SỶ,có đến chửi nó cũng UỔNG LỜI .Bần cùng Y Thị nhe răng NANH Lucifer ,ngồi trên ghế xoay tới,xoay lui CƯỜI VẺ , Đểu Giả và MẤT DẬY .
Bây giờ chỉ RCALL Y THỊ thôi !
5. Sáng Kiến Hay (nói lại cho rỏ)
Le Cam21971 08:56:52 PM, May 07, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đến Vu Duc(21545), Tran Tuan(5376), Chillicothe Nguyen(21457). Tôi nói "kêu gọi một ngày biểu t́nh như vầy" có nghĩa là giống các sinh viên SJSU bằng cách gọi điện thoại và fax cho văn pḥng bị tràn ngập một ngày chứ tôi đâu có nói kêu gọi xuống trưóc văn pḥng của NV Madison N.

CL
4. Sáng kiến hay .
Chillicothe Nguyen21457 01:33:58 PM, May 08, 2008 5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Theo tôi nghĩ chúng ta không cần phăi biễu t́nh trước văn pḥng của Mad làm ǵ, mặt của Mad đă chai ĺ rồi , ă sẽ không từ chức đâu , ă sẻ ngồi hưởng lương và quậy cộng đồng cho đến ngày bị lôi đầu xuống mới thôi .
2. Re: Sáng kiến hay
Vu Duc21545 01:33:58 PM, May 08, 2008 5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bạn Le Cam,
Theo bạn nghĩ làm cách này có kết quả thật sao ? Không chừng bọn thối mồm như Our Voice nhân dịp này rêu rao, xuyên tạc là CĐVN quá khích, hễ 1 tí là biểu t́nh.v.v.... Mọi chuyện, kế hoạch giờ đây đă lên khuôn và chỉ tiến hành để lôi đầu Mad Ngu thôi

Người dân VN luôn muốn có sự yên ổn dĩ ḥa vi qúy, nhưng chẳng đặng đừng không c̣n cách nào lựa chọn nào hơn nên phải cương quyết làm đến nơi đến chốn để truất nhiệm kẻ bất tài, bất lương và lấy lại danh dự chung cho cộng đồng

vhd
1. Sáng Kiến Hay
Le Cam21971 01:33:58 PM, May 08, 2008 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tại sao Cộng Đồng Việt Nam chúng ta không thử kêu gọi một ngày biểu t́nh như vầy đến văn pḥng NV Madison N. Đ̣i hỏi NV Madison N. từ chức.
Tin địa phương