vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 28, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5550 ra ngày 03/05/2008:
  Tạp ghi
Phàm phu tục tử.
Hoàng Thanh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Giai đoạn
Khanh Tran21202 09:36:59 PM, May 03, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Rủ nng ngắm hoa, thưởng nguyệt, đối ẩm, thả diều, bắt bướm ...l mn mở đầu. Bước kế tiếp l dỗ dnh, lm bộ coi bi tay, nắm lấy bn tay nng cho chắc để đan điềm gỉai mộng...cứ thế huấn luyện dần dần cho đến lc by cuộc đnh cờ. Thi sĩ hoặc phm phu ở từng giai đoạn m thi. H h....