vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5515 ra ngày 15/03/2008:
  Truyện ngắn
Tình yêu thật sự
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tnh Yu
Khanh Tran21202 07:31:59 AM, Mar 17, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trời đất! chỉ c cu thơ "Em hy ngủ giấc ngủ thật ngon,....." m ẳm được c b về nng khăn sửa "v" cho mnh. Bi phục, bi phục.
Bởi thế, c cho em hết cả cuộc đời anh (cho lun cả ci "bp" ở ti quần sau của anh nữa) anh cũng mn nguyện. Thiệt l tnh yu, mi mẫn hết biết.