vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5500 ra ngày 23/02/2008:
  Tin Hoa Kỳ
Tòa kháng án Hoa Kỳ ủng hộ việc bác bỏ đơn kiện chất màu cam
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Chất độc da cam
Tran quan Dich21392 09:01:10 AM, Feb 25, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dioxin v cc loại ha-chất khai-quang kh đ xử-dụng tại Việt-Nam trong thời chiến-tranh khẳng-định đ gy hậu-quả lu di, cc cựu chiến-binh Hoa-kỳ đ được bồi-hon, nhưng với chế-độ của Việt-Nam ngy nay, cc nạn-nhn sẽ khng thể thụ-hưởng được g nếu Ta phn-quyết. Hy cố mở to mắt để thấy thực-tế nạn-nhn thin-tai được hăng-hi liệt-k danh-sch, nhưng cứu-trợ đi vo ti cướp ngy l quan. Ngoại-quốc cng cứu-trợ đảng-vin Cộng-sản Việt-Nam cng mau thnh đại tư-bản khng cần vốn đầu-tư.
Tin Hoa Kỳ