vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 20, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5496 ra ngày 16/02/2008:
  Biên khảo
Tướng Charles de Gaulle (1890-1970) vị anh hùng và Tổng Thống của nước Pháp
Phạm Văn Tuấn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
5. Khong đong ư với bà Thu Thuy
HuynhvanCua21471 02:17:44 PM, Feb 21, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi không đồng ư với bà (ông) Thu thuy trên một vài chi tiết.
Đi đến thế giới vô ngă, hay đại đồng là một ư tưởng quá trừu tượng.
Riệng về quan niệm vô ngă th́ có thể ứng dụng tốt cho trường hợp những người đă tuổi để an hưởng lúc về già, c̣n lúc tráng niện th́ phải phấn đấu dể tạo sự nghiệp cho bản thân, gia đ́nh, quê hương, tổ quốc tuỳ theo mục đích và khả năng từng người. Đă phấn đấy th́ phải thủ thắng.... >>
xem toàn bộ