vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5486 ra ngày 02/02/2008:
  Truyện ngắn
Khổ vì chuột rúc (Xuan)
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Xin xem lại
TRan Ngan Tieu2579 08:22:03 AM, Mar 11, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
C Mộc Lan ơi, xin xem lại coi ci no đng nh:
"Communist Free" hay l "Free Communist". V khng chắc chắn bởi sự hiểu biết anh văn chưa chỉnh lắm xin c vui lng chm chế về cu hỏi trn.
1. Truyện hay
Khanh Tran21202 08:39:13 AM, Feb 04, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chuyện kể rất tự nhin với diễn tiến sự việc v tm l cc nhn vật. Hay lắm.