vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5481 ra ngày 26/01/2008:
  Linh tinh
Nam mô A-me-ri-ca
Trần Kiêm Đoàn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. lương-tm thng-dịch
Tran quan Dich21392 10:57:54 AM, Feb 01, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
t ra, cũng phải cn một số như Trần-kim-Đon, d nơi no trn hnh-tinh ny, cng lao trau-giồi ngoại-ngữ v hnh-xử theo lương-tm v nghĩa đồng-bo, rất hiếm trong những con người Việt-Nam, v hầu như họ theo đuổi phc-lợi v danh-phận . Xin c cht hoan-h Trần-kim-Đon v qu vị đồng-tnh, d cu chuyện hư-cấu hay kinh-nghiệm sống .