vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5448 ra ngày 08/12/2007:
  Biên khảo
Phương-Pháp Giảng-Dạy Tiếng Việt và Củng-Cố Các Trường Việt-Ngữ
Khải Chính Phạm Kim Thư
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Mt lng mt ruột
Tony Tran1777 11:00:03 AM, Dec 08, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đọc bi ny ti thấy mt lng mt ruột! Cảm ơn tc giả Khải Chnh đ trnh by những kiến rất bổ ch dạy tiếng Việt theo truyền thống cũ khng cng sản.
Đến như tay trm gin điệp l Phạm Xun Ẩn cũng khng thm ra Hanội học cch viết của CS. V dụ chữ C đọc l SỜ MỘT LƯNG, chữ S đọc l SỜ HAI LƯNG ( tả l mỗi nt cong gọi l một ci lưng), B pht m l bờ, g l gờ v..v.. Chịu sao cho thấu.
Thế ma trn bo diện tử Talawas cn cho đăng cc bi c mục đch tiệt h tiếng Việt truyền thống m người ty nạn CDS mang ra nước ngoi. Diển hnh l bi CI CHẾT CỦA MỘT NGN NGỮ ; TIẾNG VIỆT SAIGON CŨ của Trịnh Thnh Thủy.
Xin cảm ng ng Khải Chnh.
Jim Vu