vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5419 ra ngày 27/10/2007:
  Truyện ngắn
Chuyện ứa gan
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Thuốc ứa gan
Tony Tran1777 02:35:59 PM, Oct 29, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tuy Huynh viết để độc giả giải trí nhưng đề tài lại rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Nhất là trong hoàn cảnh những người tỵ nạn ra xứ người ví như cá bị vớt ra khỏi nước. Thêm vào đó những người trong lứa tuổi không c̣n trẻ mà vẫn chưa già, laị làm chủ gia d́nh, hàng tháng bills về chất đống…. Khổ sở, bất măn, áp lực trong công việc tại sở làm người ta có thể sinh ra bịnh tâm thần, hay mọc mụn nhọt (ulcer) trong bao tử,... >>xem toàn bộ
1. Ứa gan thiệt
Tony Tran1777 04:56:25 PM, Oct 28, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài viết của Đại Huynh Trần Ngân Tiêu thật lầ tuyệt vời. Vấn đề giao tế nhân sự đứng ở vị trí nào trong nấc thang quản trị cũng rất khó. Ngày xưa, Lưu Bị văn mưu th́ kém xa Khổng Minh, vơ nghệ thua xa ngũ hổ đại tướng của ḿnh mà lại làm minh chủ. Ngày nay Bill Gate học chỉ mới đến năm thứ ba cấp BS, thế mà thuê mướn hàng ngàn tiến sĩ khoa học gia làm việc cho ḿnh. Tại các lớp MBA các trường hàng đầu tại Mỹ, hàng năm có các SV nhập... >>xem toàn bộ