vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5419 ra ngày 27/10/2007:
  Truyện ngắn
Chuyện ứa gan
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Thuốc ứa gan
Tony Tran1777 02:35:59 PM, Oct 29, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tuy Huynh viết để độc giả giải tr nhưng đề ti lại rất gần gũi với đời sống hng ngy. Nhất l trong hon cảnh những người tỵ nạn ra xứ người v như c bị vớt ra khỏi nước. Thm vo đ những người trong lứa tuổi khng cn trẻ m vẫn chưa gi, laị lm chủ gia dnh, hng thng bills về chất đống. Khổ sở, bất mn, p lực trong cng việc tại sở lm người ta c thể sinh ra bịnh tm thần, hay mọc mụn nhọt (ulcer) trong bao tử,... >>xem toàn bộ
1. Ứa gan thiệt
Tony Tran1777 04:56:25 PM, Oct 28, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bi viết của Đại Huynh Trần Ngn Tiu thật lầ tuyệt vời. Vấn đề giao tế nhn sự đứng ở vị tr no trong nấc thang quản trị cũng rất kh. Ngy xưa, Lưu Bị văn mưu th km xa Khổng Minh, v nghệ thua xa ngũ hổ đại tướng của mnh m lại lm minh chủ. Ngy nay Bill Gate học chỉ mới đến năm thứ ba cấp BS, thế m thu mướn hng ngn tiến sĩ khoa học gia lm việc cho mnh. Tại cc lớp MBA cc trường hng đầu tại Mỹ, hng năm c cc SV nhập... >>xem toàn bộ