vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2021
Kích thước font chữ:


Số 5404 ra ngày 06/10/2007:
  Truyện ngắn
Nhánh sông ngậm ngùì
Nguyên Nhung
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. nhnh sng rẽ lối
anh phuong le20392 02:42:29 AM, Oct 08, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Buổi gặp lại bạn học năm xưa mang đầy kỷ niệm, huống chi ở đy cn c thm một kỷ niệm đặc biệt.
Giọng văn nhẹ nhng, đầy cảm xc diễn tả nỗi ngậm ngi về một niềm đau chn dấu, niềm hoi cảm về thời hoa mộng. tưởng mang nhiều chiều su.

Cm ơn tc giả đ gợi lại những luyến lưu của buổi Re-union, nhn lại bạn học với nhau chợt nhận đời người như nhnh sng rẽ lối.