vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5389 ra ngày 15/09/2007:
  Truyện ngắn
Tình già
Huyền Thoại
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Một chuyện "T́nh đẹp Việt Nam"
Nhan_ Qua Phu21293 11:15:09 PM, Sep 17, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tác giả Huyền thoại đă viết nên "Huyền thoại của một Chuyện T́nh", tôi đă dùng chữ đúng đó, một mối t́nh chung thủy của người phụ nữ VN, mối t́nh khởi đầu từ cuộc lương duyên từ trẻ đến ǵa, người phụ nữ VN vẫn giữ trong ḷng cho tới cuối cuộc đời.Đẹp biết bao cái "văn Hóa/ Phong Tục Việt Nam cứ tiếp tục qua mỗi thế hệ; T́nh cảm gia đ́nh gắn bó, dù chết đi rồi, con cháu vẫn giữ cái t́nh cảm này để lưu đến đời sau. Với những thời đại kế tiếp..Từ ở trong nước cho đến ngoài nước, cái t́nh cảm chung thuỷ này có được tiếp diễn hay không? Có c̣n được thiêng liêng như thế này hay không? Hạnh phúc thay cho những người nào c̣n giữ được cái truyền thống quy` báu này!
Phong Lan Muội