vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 24, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5389 ra ngày 15/09/2007:
  Truyện ngắn
Tình già
Huyền Thoại
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Một chuyện "Tnh đẹp Việt Nam"
Nhan_ Qua Phu21293 11:15:09 PM, Sep 17, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tc giả Huyền thoại đ viết nn "Huyền thoại của một Chuyện Tnh", ti đ dng chữ đng đ, một mối tnh chung thủy của người phụ nữ VN, mối tnh khởi đầu từ cuộc lương duyn từ trẻ đến ga, người phụ nữ VN vẫn giữ trong lng cho tới cuối cuộc đời.Đẹp biết bao ci "văn Ha/ Phong Tục Việt Nam cứ tiếp tục qua mỗi thế hệ; Tnh cảm gia đnh gắn b, d chết đi rồi, con chu vẫn giữ ci tnh cảm ny để lưu đến đời sau. Với những thời đại kế tiếp..Từ ở trong nước cho đến ngoi nước, ci tnh cảm chung thuỷ ny c được tiếp diễn hay khng? C cn được thing ling như thế ny hay khng? Hạnh phc thay cho những người no cn giữ được ci truyền thống quy` bu ny!
Phong Lan Muội