vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 16, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5384 ra ngày 08/09/2007:
  Nhỏ to tâm sự
Thư của Bạ Góa Phụ 68
Ngọc Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thư của b ga phụ 68
Ti Le908 11:59:43 PM, Sep 11, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Lần no dọc bo ti cũng phải tm mục nhỏ to ny đủ hieu l toi d bi hp dẫn Tuy nhin qua bi ny toi cảm thấy co một cht vuong mắc khong duọc enjoy trọn vẹn v cu " Khng ngờ tinh trng dm đng của tn nho sĩ Hồ Sĩ Tảo...tỉnh Nghệ An" Đ gọi đuợc HST l NHO SĨ th toi xin NL c thể nao nhẹ nhng hơn t nũa duọc khng ? D sao th họ cũng đ trn trăm tuổi v cũng đ thng tro bụi lu rồi . Xin đừng qa khch dng nhũng lời lẽ lm mất di ci nhn cch thanh tao...
Ti qy NL lắm nn mới gp cht kin ruồi như vậy . Nếu khng va xin xem như ti đ chua viết g cả nh .
Thn .

TiTi