vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 17, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5384 ra ngày 08/09/2007:
  Truyện ngắn
Điệp viên ZC18 trong điệp vụ đặc biệt
Phương Duy
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Trong Thi c Họa, trong Nhạc c Văn!
Nhan_ Qua Phu21293 10:44:45 PM, Sep 08, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nh văn Phương Duy đ tặng cho độc gỉa một truyện ngắn nhưng lại lồng v những chi tiết rất hay, như ng gin điệp lại snh rượu qa trời, v đưa độc gỉa tới nới địa danh được lồng trong tinh thần v thuật v Phật gio, khiến cho người đọc m tm hồn lng lng..., tuy vẫn cảm khi với lng yu nưuớc của nhn vật "điệp vin " trong truyện!Cm ơn tc gỉa đ hiến tặng độc gỉa một cu chuyện hay! Trn trọng.
Nhan_Qủa Phụ