vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5380 ra ngày 01/09/2007:
  Biên khảo
Những phương thức nghệ thuật trong Chinh-Phụ Ngâm Khúc
Phạm Thị Nhung, Giáo sư
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Chinh Phụ Ngm
Tony Tran1777 03:55:28 PM, Sep 06, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chinh Phụ Ngm,
Xin trang trọng cảm ơn tc giả, GS Nhung đ cho độc giả VNNB thưởng thức một bi phn tch văn học tuyệt vời. Tuy Hồng H Nữ Sĩ Đon Thị Điểm v B Nhung sống xa nhau ba thế kỷ, nhưng cũng trong hon cảnh đất nước loạn lạc khi lửa nn dễ thng cảm nhau. Cảnh với tnh như c những mắt xch v hnh gắn b được diễn giải bởi ngi bt đầy nghệ thuật văn chương của một nh gio diễn tả từng thong nhỏ xao xuyến của... >>
xem toàn bộ