vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5355 ra ngày 28/07/2007:
  Bình luận
Những ngộ nhận trong mối quan hệ giữa chính phủ cộng sản và cộng đồng người việt hải ngoại
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Những ngộ nhậntrong mối "quan hệ" giữa chính phủ CSVN và Cộng Đồng NVHN.
Nhan_ Qua Phu21293 12:49:03 AM, Sep 18, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài phân tích của tác giả Đại Dương rất minh bạch và rơ ràng trong mối quan hệ (nếu có) giữa nhà nước VC, và Cộng động người Mỹ gốc Việt ở các nước mà người Việt Nam tị nạn Vc đă lập nghiệp và có quốc tịch ở nơi "Quê Hương" do họ lựa chọn."Chính phủ VC đă thiếu lương thiện khi cố t́nh nhập chung hai thành phần:"Cộng Đồng người Mỹ gốc VN" vào với" Những công dân của nước CHXHCN Việt Nam như du học sinh,nghiên cứu sinh,thương... >>xem toàn bộ