vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 25, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5336 ra ngày 30/06/2007:
  Tạp ghi
Chuyện săn gái quê tại VN
Đoàn Dự
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Luật Cung Cầu
anh phuong le20392 05:20:27 PM, Jul 01, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Theo quy luật Cung Cầu. Cứ c Cầu, tất nhin c Cung. By giờ ở VN người dn khng cn phụ thuộc vo sổ Gạo, tự dưng đẻ ra giới giu c, ăn no rửng mỡ v đi c thm mn "thịt tươi". Tất nhin sẽ c cc chng M Gim Sinh xuất hiện o ạt trong x hội, lo đi săn người.
Chuyện lạ l nh nước VN khng c biện php no ngăn cản hay sao? Ti nghe ni ở China, mấy "ch Trư" v ch M được đăng hnh quảng co trn bo v p phch . . . .nh nước khng trị được th để cho Hoạn Thư trị. Dễ ẹt, phải khng?
i, nhưng m ni điều ny lm g. Nh dột từ nc dột xuống, nh nước VN cũng c thu nhập trong việc bun người ny, xuất cảng gi ra nước ngoi, nn mới im tiếng đ thi.