vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 30, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5287 ra ngày 21/04/2007:
  Tạp ghi
Khoa bảng, trí thức và nhân tài đất Việt.
Nguyễn Cường
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. trồng cy 100 năm
anh phuong le20392 09:58:03 AM, May 01, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
phần kết luận rất hay.

Khng biết nh nước VN c lắng nghe khng? Hay cũng chỉ trng mong vo sự viện trợ, sự gip đỡ của nước ngoi v kiều bo hải ngoại hơn l ch tới việc sửa đổi lề lối gio dục.