vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5272 ra ngày 31/03/2007:
  Truyện ngắn
Thôn Bình Ngày Trở Lại
Nguyễn Duy An
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1.
nguyen,ngoc-dung15102 02:59:26 PM, Apr 24, 2007Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bi đọc thật cảm động.Khi đọc cu truỵn trn nhiều lc ti phải khc v nhớ mẹ ( mẹ ti đ mất hơn mội năm ),giờ khng cn mẹ nn thấy thật thấm tha .Cm ơn người viết thật nhiều v chc sức khỏe đến ton ban bin tập.