vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 30, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5130 ra ngày 09/09/2006:
  Điểm phim
Phim Da Vinci Code và những bí ẩn về cuộc đời đức chúa Jesus
Phạm Chương Khang
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. góp ư ...thời Mạt Pháp
bagàng 09:45:07 AM, Oct 24, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Làm ǵ có chủ nghiả phóng khoáng ở đây...chẳn qua là tác giả đả nói lên nhửng bí ẩn mà giáo hội đả che đậy hơn 2000 năm !
1. Thời Mạt Pháp
Dung Dinh Tran15150 06:39:47 PM, Oct 03, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đây là sản phẩm của những kẻ theo chủ nghĩa tự do phóng khoáng (Liberty), cặn bă của chủ nghĩa Vô Thần chỉ có ở thời nay (thời Mạt pháp). Chúng bày những nhân vật hư cấu trộn lẫn với nhân vật có thật rồi th́ dùng đủ thủ thuật chẳng hạn như chiết ngôn thủ ngữ, cắt xén từng câu để thành ư tưởng khác làm thành phim bản rồi th́ cho ra những thước phim đầu độc trẻ thơ như Harry Potter. Mục đích tối hậu là muốn thoán đoạt ngôi vị Chúa Tể Vũ Trụ dẫn dắt nhân loại sa vào cửa tử của sự chết - văn hóa của sự chết...