vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 15, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5038 ra ngày 29/04/2006:
  Tạp ghi
Thèm
Tiểu Tử
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tuyệt
L Phổ Nhơn 03:22:52 PM, Aug 14, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tiểu tử lc no cũng lm tui xc động, cm ơn Tiểu Tử.An Ty sau 4/75 ở t 6 năm,sống dưới chế độ gọi l "đỉnh cao tr tuệ" 12 năm hơn nn đọc Tiểu Tử, thấy thấm v từng thớ thịt vậy.