vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 4448 ra ngày 03/01/2004:
  Tạp ghi
Quán cà phê Thăng Long
Nguyễn Vi Túy
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2.
Thang_Vu 06:23:33 PM, Mar 15, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cảm ơm anh Tuư đă biên bài báo này về ông bà chủ quán cà phê Thăng Long, tôi cũng là cháu của ông bà và Tuyetbe chính là con gái của cô Chi mà anh đă nhắc đến trong bài đấy. Cảm ơn anh đă nhắc lại một quăng thời gian đầy ắp những kỷ niệm.. Đúng như anh nói càphê nhà hoàn toàn không có bỏ thuốc phiện vào như nhiều người đă ghi vấn v́ thời gian đó tôi cũng là sinh viên cùng đám bạn hay về quán nhà uống để thức học thi nhưng bạn bè tôi th́ nghiện c̣n tôi th́ sau khi th́ xong là buông ngay không nghiện ngập ǵ cả ...
1. Tôi xin gữi lời cám ơn đến bài viết của anh Nguyễn Vi Túy
tuyetbe97 03:20:11 PM, Mar 15, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tình cờ tôi đọc được bài báo này... Tôi là cháu của Ông Bà Cẩn. (Ông Bà Thăng Long).http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=16853
Cám ơn anh Nguyễn Vi Túy thật nhiều...