vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 15, 2018
Kích thước font chữ:


Số 4448 ra ngày 03/01/2004:
  Tạp ghi
Quán cà phê Thăng Long
Nguyễn Vi Túy
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2.
Thang_Vu 06:23:33 PM, Mar 15, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cảm ơm anh Tu đ bin bi bo ny về ng b chủ qun c ph Thăng Long, ti cũng l chu của ng b v Tuyetbe chnh l con gi của c Chi m anh đ nhắc đến trong bi đấy. Cảm ơn anh đ nhắc lại một qung thời gian đầy ắp những kỷ niệm.. Đng như anh ni cph nh hon ton khng c bỏ thuốc phiện vo như nhiều người đ ghi vấn v thời gian đ ti cũng l sinh vin cng đm bạn hay về qun nh uống để thức học thi nhưng bạn b ti th nghiện cn ti th sau khi th xong l bung ngay khng nghiện ngập g cả ...
1. Ti xin gữi lời cám ơn đ́n bài vít của anh Nguỹn Vi Túy
tuyetbe97 03:20:11 PM, Mar 15, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tình cờ ti đọc được bài báo này... Ti là cháu của ng Bà C̉n. (ng Bà Thăng Long).http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=16853
Cám ơn anh Nguỹn Vi Túy tḥt nhìu...