vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


101001 ra ngày 10/10/2001:
  Truyện ngắn
ÔNG HUỲNH VĂN LANG TIẾT LỘ NHIỀU BÍ MẬT LỊCH SỬ THỜI ĐỆ NHẤT CÔNG HÒA (1955 - 1963)
Hứa Hoành
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Góp ư
Princess 04:26:20 PM, Nov 03, 2015Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Những bài viết có tính cách lịch sử, không nên để vào tiết mục "Truyện Ngắn", v́ như vậy nó sẽ bị xem là tiểu thuyết, không c̣n là sự thực nữa . Ví dụ bài của ông Huỳnh Văn Lang . Xin cám ơn .