vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Số 9109 ra ngày 02/07/2022:
  Bình luận
Nếu Trump đang làm tổng thống
Vũ Linh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. nếu Trump cn lm TT
Nathan Nguyen 11:09:40 PM, Aug 05, 2022Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trump chỉ muốn tất cả đều phục vụ cho bản thn mnh. Tất cả những ai ni theo mnh đều được khen l good wonderful, marverlous, nhưng đến khi khng nghe lời Trump l quay 180 độ đả kch liền thn cận nhất như Mike Pence. Trump cn khen Putin l genius. Hiến Php HK khng cho Trump c cơ hội độc ti, cũng may cho nước Mỹ !!!